Inredningsarkitekt med äldre miljöer som specialitet
Utbildad till inredningsarkitekt i Köpenhamn och med studier i konstvetenskap i Lund, startade Anna Sandberg, i början av 80-talet, eget företag där hon arbetar som inredningsarkitekt framför allt vid restaureringar och renoveringar av äldre byggnader.
Anna är väldigt intresserad av gamla hus och hon har stor kunskap inom byggnadshistorik. Detta innebär att hon kan hjälpa till när man ska återskapa eller vidareutveckla en gammal miljö. Hon arbetar idag med allt från planlösningar, färg- och materialval, formgivning av fast inredning, ljussättning till möbelval. Ibland ingår även formgivning av mattor.
- Jag måste vara väldigt lyhörd när jag får ett uppdrag och det är viktigt att hela tiden ha en dialog med uppdragsgivaren. Jag tycker att det är en stor fördel att få komma in tidigt i planeringen av ombyggnadsprocessen, för byggnaden "berättar själv sin historia". Under moderna tapeter döljer sig oftast flera tapetlager och om man skrapar på äldre snickerier, hittar man oftast många färglager från olika tidsepoker osv.
 
När en kund anlitar Anna är det en stor variation på hennes inblandning i projektet. Ibland arbetar hon som fristående konsult och andra gånger är hon projektledare. Anna har en imponerande meritlista och hon har varit med i många intressanta projekt. Hon har letat efter originalfärger och skapat färgsättningen i Skanörs Rådhus. Ett uppdrag innebar att hon formgav förvaringsmöbler och montrar till textilutställningen på Lunds Domkyrkomuseum och i ett annat uppdrag handlade det om att formge inredning till utställningarna på Linnémuseet i Uppsala. Hon har även arbetat en hel del med privatbostäder.
 
Anna söker hela tiden nya kontakter och satsar på kontinuerlig vidareutbildning så att hon hela tiden håller sig ā jour med de nya rönen inom området. Att anlita detta företag innebär att man får tillgång till Annas gedigna stil- och byggnadshistoriska kunskaper när man ska genomföra någon förändring i en byggnad. Hon har dessutom ett brett nätverk med upparbetade kontakter. Oavsett om det handlar om en kyrka, en profan offentlig byggnad eller en privatbostad har Anna den kunskap som krävs.

Inredningsarkitekt Anna Sandberg

Bransch:
Inredning

Telefon: 040-487301
Fax: 040-487370


Email:
anna.sandberg@vellinge.mail.telia.com

Hemsida:
www.annasandberg.nu

Adress:
Inredningsarkitekt Anna Sandberg
Gångvägen 2
23599 Vellinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN